Wykłady i warsztaty dla szkół

Od wielu lat podejmujemy inicjatywę poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół średnich i podstawowych. Realizujemy ją między innymi poprzez organizowanie bezpłatnych wykładów oraz warsztatów, które odbywają się w Instytucie Matematyki Politechniki Łódzkiej

Oferujemy interaktywne wykłady a także zajęcia o charakterze warsztatowym. Treści merytoryczne tych spotkań przygotowują pracownicy Instytutu Matematyki PŁ, a czasami również nasi najzdolniejsi studenci. Prezentowane zagadnienia znacząco wykraczają poza materiał omawiany na lekcjach w szkole, poszerzają horyzonty oraz mają na celu zainteresować i zachęcić uczniów do pogłębiania wiedzy matematycznej.

Tematy warsztatów prowadzonych w IM

Kontakt w sprawie warsztatów: Artur Wachowicz, e-mail: artur.wachowicz@p.lodz.pl